OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - Praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Policji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

 

Informacja o wynikach naboru

 

przeprowadzonego w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie

na stanowisko

pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

w komórce organizacyjnej:

Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

nr ogłoszenia BIP KPRM -       174 249 , który ukazał się w dniu 16.10.2015r.

 

 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

 

Monika Cechowska - Działdowo

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W DZIAŁDOWIE

 

MŁ.INSP. ARTUR JASIONOWSKI

..............….......................................................

 (podpis przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia 02.11.2015
Data publikacji 02.10.2015
Data modyfikacji 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Wojnarowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Wojnarowska Zespół ds. Skarg i Wniosków, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Wojnarowska
do góry