Środa, 26 listopada 2014, data aktualizacji serwisu: 24.12.2013
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
59.075 osób

Praca w Policji

23.12.2013

OFERTA PRACY W KPP DZIAŁDOWO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W DZIAŁDOWIE

 

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent

w Ogniwie Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Działdowo

Komenda Powiatowa Policji,

 ul. Grunwaldzka 8,

 13-200 Działdowo

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Prowadzenie ewidencji zdarzeń drogowych w systemach informatycznych oraz dokumentacji z tym związanej

- Rejestrowanie Kierujących Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego w policyjnej bazie danych,

- Terminowe wprowadzanie danych z kart statystycznych policjantów ruchu drogowego do policyjnej bazy danych,

- Sporządzanie dokumentacji w zakresie zdarzeń (szkód) w komunikacji,

- Sporządzanie analiz miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,

- Prowadzenie stosownych rejestrów w celu właściwego funkcjonowania Ogniwa,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- komunikatywność,

- zdolności analityczne,

- sumienność, dokładność,

 

wymagania dodatkowe:  

- roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- biegła umiejętność obsługi komputera (Ms Office),

- znajomość podstaw funkcjonowania sieci informatycznych,

- umiejętność sporządzania dokumentów,

- praktyczna znajomość zasad archiwizacji dokumentów,

- bardzo dobra organizacja czasu pracy,

- samodzielność, odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole,

- systematyczność,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny;

- życiorys (CV);

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, określone jako wymogi niezbędne kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia,

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

 

kopie innych dokumentów i oświadczenia:

- kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy

- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

 

10.01.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

Grunwaldzka 8

13-200 Działdowo

 

Inne informacje:

 Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie. W przedkładanej ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu oraz określenie, jakiego dotyczy stanowiska. Dokumenty aplikacyjne nie są zwracane kandydatom, są przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną, a następnie przekazywane do komórki właściwej w sprawACH archiwum KPP Działdowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-23) 698-02-25

 

Załączniki do strony

23.12.2013

Autor : Agnieszka Wojnarowska
Opublikowane przez : Agnieszka Wojnarowska
Zespół ds. Skarg i Wniosków, Kadr i Szkolenia
Statystyka strony: 3461 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA